Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

Súčasťou faktúry k tovaru je Reklamačný / Návratkový formulár, ktorý je v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy potrebné zaslať spolu s tovarom na adresu: 

Slovenská pošta, a. s. 
POSTservis Pack 
Bojnická 14 
831 04 Bratislava 3 

 

 

V košíku nemáte ešte žiadne produkty!