Biblické príbehy na dobrú noc

"S Biblickými príbehmi na dobrú noc môžu deti, prv než sa uložia na spánok, príjemne zakončiť de ň. Vďaka textu, ktorý deti ľahk o osloví, a ilustráciám, ktoré u pútajú detskú predstavivosť, sa Biblické príbehy na dobrú noc st anú obľúbenou knižkou, na ktorú sa budú každý večer tešiť. Desať príbehov zo Starého i Nového zá kona im priblížia osudy biblický ch hrdinov, pevnosť ich viery a statočnosť, akou ju bránia. Tiet o rozprávania budú mať ešte radš ej, ak si ich budú čítať s nieký m, kto ich má rád. Počet strán: 140"

Kód produktu: 60013126

Cena bez DPH: 6,35 €

Cena s DPH:

6,98 €
6,98 €Mohlo by Vás zaujímať

V košíku nemáte ešte žiadne produkty!