Veľká kniha úloh pre predškolákov

"Veľká kniha úloh pre predškolák ov je plná ucelených učebných po môcok pre deti predškolského vek u, pripravujúcich sa do školy. K niha obsahuje všetko, čo je potr ebné pri príprave dieťaťa na ško lské vyučovanie. Prináša veľké m nožstvo materiálov na upevnenie a rozvinutie poznatkov a návykov , rodičom dáva šancu preveriť a najmä oceniť možnosti a snahu di eťaťa. Počet strán 256, rok vyda nia 2018"

Kód produktu: 31023667

Cena bez DPH: 6,32 €

Cena s DPH:

6,95 €
6,95 €Mohlo by Vás zaujímať

V košíku nemáte ešte žiadne produkty!